23 marts 2016

Et selsomt Haveanlæg i Tøihuusgaden.

I krogen mellem Christiansborg Slot og Proviantgården findes et stakitværk som omhegner et haveanlæg der efter forlydende tilhører en fyrbøder. Man ved at ingen træer tåles i gårde eller på gader. Men her har en hel have klinet sig op til to betydelige offentlige bygninger, hvilket både afgiver et højst upassende syn på dette sted, og kan blive farligt med hensyn til ildebrand, foruden at stakittet som har en åben låge eller lem, i mørke aftener kan tjene tyve og stimænd til smuthul i denne afsides liggende og især i vinteraftener ubefærdede del af staden. Man håber at høje vedkommende gunstigst vil henvende deres opmærksomhed på det.

(Politivennen nr. 561. Løverdagen den 30te September 1826, s. 647-648)