07 april 2016

Bøn til Udgiveren

Frederikssund den 28. marts 1827.

Vel er postgangen mellem København og Frederikssund særdeles langsom, da de breve som afgår fra København lørdag aften først kommer her mandag aften. Men endnu værre er den med Politivennen der behøver 9 dage for at fuldende rejsen hertil. For at bevise dette vil jeg anføre når nr. 585 kom hertil, og kun bemærke at således som dette er det gået lige siden nytår da jeg subskriberede på bladet. Nævnte nr. 585 dateret lørdag den 17. marts ankom først her mandag den 27. marts. Når den ikke blev opholdt undervejs og afgik nævnte 17. marts med posten, burde den ankomme her den 19. i stedet for den 28. Dette er virkelig for lang henstand, og det er tillige ærgerligt at man kan komme andre steder og finde 2 Politivenner der endnu ikke har nået Frederikssund. Kunne denne mangel afhjælpes ville det meget glæde Deres


R. R.


* * * * *

Svar
Da det vel kan hænde at flere vil sende mig en lignende anke over bladets sene ankomst, finder jeg det mest rigtigt offentligt at erklære at jeg ikke har mere del i forsendelsen end at jeg hver lørdag formiddag tilstiller postkontoret det antal eksemplarer som derfra er bestilt til udenbys abonnenter. Og da bladet ikke sendes med brevposten, men med ugeposten, som såvidt vides afgår dagen i forvejen, må eksemplarerne henligge nogen tid på postkontoret. Hvor længe dette varer eller om der sker nogen ophold på mellemstationer, kan jeg ikke indlade mig på at besvare.


Udgiveren.


(Politivennen nr. 588. Løverdagen den 7de April 1827, s. 211-212).