12 maj 2016

Advarsel for Skydelystne.

På Amager Fælled er en plads som af flere antages at være bestemt til skiveskydning samt til at afprøve geværer på. Således så anmelderen på en spadseretur sidste søndag den 8. i denne måned 3 til 4 personer, sandsynligvis unge livjæger at skyde efter skiven på det her nævnte sted, og siden at samme personer til stor lykke for dem gik velbeholdne tilbage og ind af porten. Men anmelderen ved at flere som har haft samme mening, nemlig uhindret at kunne afprøve deres geværer på førnævnte plads, er kommet i ulejlighed. Og kender tillige et nyligt opstået gyseligt eksempel for hvert følsomt menneske som stadfæster formodningen om at det ikke er så lovligt at skyde til skiven eller afprøve sin bøsse på den nævnte fælled. Nemlig at skytten på Amager i følge med 2 personer efter rygtet har skudt et menneske med gevær truffet Fælleden. Han blev som lemlæstet indlagt på Forbedringshusets sygehus hvor han endnu ligger, hvis han ikke allerede er død. Og da skytten med de 2 rejsefæller nu roser sig af deres heltedåd, så holder anmelderen det for sin pligt at advare de som har lyst til skiveskydning at holde sig fra denne plads hvor man er så usikker for at blive skudt, enten forfra eller som denne ulykkelige, bagfra.

(Politivennen nr. 650Løverdagen den 14de Juni 1828, s. 385-387)


Annonce i Adresseavisen fra Det Borgerlige Frihaands Skydeselskab, 1. maj 1829 som antyder at der også var en skydebane ved Frelser Kirke.