01 februar 2017

1845-1846 Michael Leonard Nathanson

Med Politivennens sidste redaktør fra 8. august 1845 til januar 1846, hestehandler Michael Leonard Nathanson skiftede bladet karakter. For alle tidligere redaktører var det centrale det redaktionelle. Men for Nathanson var bladet et personligt talerør. Københavns Biblioteker har ikke de 22 numre han udgav. I Nis Petersens bog om Nathanson omtales de som "et miskmask af åbenlyst injurierende artikler, moralske betragtninger og uhyrlige tyske poemer - alt sammen spædet op med brokker af hans tidligere pjecer og ansøgninger." 

For interesserede har jeg samlet et fyldigt materiale om Nathanson: 

Det første er inddelt i en håndfuld kapitler hvor jeg har skrevet nogle indlæg med kursiv. Hvis man ikke kan overskue at læse alle artiklerne, kan man starte med at læse disse afsnit.