17 november 2014

Advarsel til unge Mænd

(Efter indsendt)

En ung mand som den 17. september om aftenen gik på Købmagergade, så foran sig et velklædt fruentimmer gå på en underlig måde. Hun dinglede i den grad at han hvert øjeblik frygtede at se hende falde i rendestenen. Da han troede at hun enten måtte være fuld eller syg, holdt han øje med hende, også fordi han skulle samme vej som hun. På hjørnet af Gothersgade så han hende gå op ad hustrappen og famlende søge efter nøglehullet i døren. Da hun så ham stå stille bad hun ham hjælpe hende. Det gjorde han, og da døren var åbnet, takkede hun, men bad ham  hjælpe hende stuedøren op. Da det var sket, takkede hun ham igen og nødte ham meget til at komme med ind og sidde lidt. Det gjorde han og fandt værelset meget velmøbleret.

Efter at have siddet lidt ville han gå, men bemærkede at døren var låst. Han begyndt at ane uråd og krævede at blive låst ud. Det nægtede hun under megen banden og skælden ud. Hun truede også med at hendes mand nok skulle sætte hovedet til rette på ham. Denne mand eller den som skulle forestille ham, kom også straks efter ind fra gaden, og på hendes beskyldning om at den fremmede havde trængt sig ind på hende, truede han med bank. Heldigvis var den pågældende person så stærk at han uagtet den voldsomste medfart fra mandens og konens side trængte sig ud af gadedøren. Da en sådan forstilt fuldskab synes at høre til gavtyvenes nyeste kneb, så har den pågældende bedt om at få historien offentliggjort for at andre i lignende tilfælde kan tage sig i agt.


(Politivennen. Hefte 21. Nr. 283, 24. september 1803, s. 4502-4504)

"På Købmagergade så han foran sig et velklædt fruentimmer gå på en underlig måde. Hun dinglede i den grad at han hvert øjeblik frygtede at se hende falde i rendestenen." (Købemagergade set fra Rundetårn, 2015. Eget foto).

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar