15 marts 2015

Redacteurens uforgribelige Ytring ihenseende Politivennen og Københavns Bombardement

(Indsendt af Politivennen Live Bloggings Redacteur, 2015)

Fra juni til 22. august består Politivennen med artikler som set med Politivennen Live Bloggings briller ikke har den store interesse. På det storpolitiske plan udspiller sig et drama som kulminerer med Københavns Bombardement 2.-5. september.

Da Politivennen ikke fortæller om dette, kan det måske være på sin plads at opridse nogle højdepunkter. Den danske regering og kronprinsen blev presset fra to sider af Europas stormagter. Frankrig og Rusland på den ene side og England på den anden. Ved freden i Tilsit i juli måned tog kronprinsen og regeringen parti for Frankrig (og Rusland). Og dermed også for Napoleons virkningsløse fastlandsspærring fra 21. november 1806 hvis formål var at knække England økonomisk. 

Det betragtede England som en fjendtlig handling og krævede den danske flåde udleveret. Den 2. august indledte den engelske flåde en blokade af Sjællands kyster. Den 6. august stillede de kronprinsen over for et ultimatum: Udlever flåden eller forvent krig. Det gik kronprinsen ikke med til. Forhandlingerne fandt sted i Kiel, hvor kronprinsen opholdt sig under hele krigen, undtagen 11.-12. august hvor han kortvarigt var i København.

12.-15 august forfulgte og opbragte to engelske skive en dansk fregat ved Marstrand. Den 16. august gik 30.000 engelske tropper i land ved Vedbæk, og belejrede efterfølgende København med tre paralleller rundt om byen: Groft sagt 1. parallel langs Jagtvej, 2. parallel ved Blegdamsvej samt en teoretisk parallel ved Farimagsgade. Den sidste var dog for tæt på de danske kanoner. Danskernes modtræk var en lille håndfuld udfald mod disse ad landjorden: Den 17. august mod Store og Lille Vibenhus, den 20. august mod et batteri ved Svanemøllen. De sinkede dog ikke englænderne synderligt. 


Englænderne landsatte hovedstyrken ved Vedbæk den 16. august, men også en pænt stor styrke ved Brøndby Strand den 21. august. Brøndby Strand er blevet strandpark og har intet af sit udseende fra Politivennens tid tilbage. Mit bedste bud på hvordan stranden så ud er derfor den lidt sydligere beliggende Mosede Strand ovenfor. (Eget foto). 

Indtil den 22. august er Politivennen klinisk renset selv for antydninger af disse begivenheder og den truende katastrofe. Udløseren var den advarsel som blev udsendt den danske øverstbefalende 72-årige Ernst Peymann den 21. august. Nogenlunde på samme tid som englænderne landsatte  5.000 mand ved Brøndby Strand. Advarslen udløser så til gengæld nærmest et helt temanummer af Politivennen som tyder på at der må have ligget adskillige artikler i Seidelins skuffe der bare ventede på signalet. .

Med denne lap på tomrummet trækker Redacteuren sig igen tilbage og overlader ordet til Politivennen og dens beskrivelser af belejringen og bombardementet ...