15 juli 2016

Raad mod uvelkomne Hahaer til Udsigt eller Indsigt.

Lovbudet: Skaf din næste fred! gjorde med et slag ende på alle de stridigheder om hegn og indfredning som efter de ældre lovbestemmelser så ofte opstod mellem naboer. Af Politivennens nr. 758 ses imidlertid at de såkaldte hahaer, udskåret i lyststedet Svanholms udmærket skønne tjørnehæk langs Gl. Kongevej er et værk af ondskab eller kådhed som udøvet under nattens skjul uden ejerens vidende eller vilje synes at kunne belægges med navn af hærværksgerning, og i casuistens øje må betragtes som en værre forbrydelse end de loven belægger med den højeste straf, da disse som oftest er fostre af egennytte eller utæmmede lidenskaber, mens denne niddingsdåd alene udspringer af grænseløs ringeagt mod lovene og medborgernes ejendomsret. 

Det må anses at være af vigtighed at den fule gerningsmand eller rettere den fjernere end fulere og foragteligere gerningsvolder, hvis håndlanger rimeligvis kun har arbejdet efter anvisning og aftale opdages, fremstilles for dagens lys og afstraffes. Det må især være yderst vigtigt for ejerne af lyststeder og andre ejendomme omkring København der ofte med megen bekostning skaffer sig lignende hegn. Det må være allervigtigst for den på hvem ifølge naboskab eller andre omstændigheder mistanken nærmest må falde.

For at denne ønskelige opdagelse måtte ske, foreslås derfor at ejerne af landsteder omkring København og især de der bor nærmest lyststedet Svanholm, vil sammenskyde en ikke ubetydelig sum der må udloves til den som kan give nogen oplysning som leder til gerningsmandens opdagelse. Ingen der har nogen agtelse for andres rettigheder, vil vel undslå sig for at bidrage til det.

Som et råd mod anbringelsen af omtalte hahaer i anden mands hæk for derved at skaffe sig udsigt eller indsigt til hans ejendom forslås dernæst: Anbringelsen af nogle løseligt sammenslåede brædder indenfor sådanne åbninger. Og blev sådanne sådanne skærmbrædder påmalet et HA-HA, da ville de foruden at tilintetgøre gerningsmandens øjemed, også tjene til at gøre enhver vejfarende opmærksom på årsagen til en sådan påfaldende afbrydelse af en ellers skøn og sammenhængende tjørnehæk, og den snorrige sammensætning af levende, skønt hegn og livløst, stygt plankeværk.

(Politivennen nr. 760, Løverdagen den 24de Julii 1830, s. 469-471)

"De såkaldte hahaer, udskåret i lyststedet Svanholms udmærket skønne tjørnehæk langs Gl. Kongevej er et værk af ondskab eller kådhed." (F. Sødring: Marielyst på Frederiksberg, Ole Winstrups hus, 1828. Området omkring Svanholm har formentlig lignet dette. Statens Museum for Kunst.)

Redacteurens Anmærkning

Svanholms Have lå ved Gammel Kongevej. Under Københavns Bombardement havde englænderne et batteri her.