01 marts 2017

Politivennen Live Blogging

Politivennen Live Blogging indeholder over 2.200 artikler fra tidsskriftet Politivennen. Dertil op imod 1.000 fotografier og illustrationer, dels samtidigt materiale, dels egne fotoer fra nutiden af de steder hvor det foregik. Formålet er at skabe interesse for dette tidsskrift, dens samtid (hvis facade er kendt som Guldalderen) og den nutidsrelevans som bladet har. Sitet tilføjes løbende artikler som sættes ind kronologisk.

Find rundt

Artiklerne er ordnet omvendt kronologisk  1845-1798. Derudover brug: 
  • Emneindeks (højremenu): Sted, begivenhed, profession osv
  • Årgangsliste (højremenu), ordnet 1798-1846.
  • Kort hvor artiklerne er indplaceret (højremenu): Et for København, et for resten af landet
  • Bloggens søgefelt øverst til venstre.
  • Emnesider med baggrundsmateriale.

 

Følg med

Flere artikler bliver løbende indsat på deres rette plads i kronologisk rækkefølge. Følg med, deltag i debatten mm. på Facebooksiden om Politivennen! 

Samtidens "nekrolog"

Da Politivennen lukkede i 1846, skrev dagbladet Flyveposten over tre numre en slags nekrolog over Politivennen. Flyveposten startede 1845 af journalisten Edvard Meyer som også udgav Kjøbenhavns Morskabsblad og Friskytten. Politisk set var Flyveposten konservativt. Og bladet må ikke forveksles med Flyveposten - det populære navn for Kjøbenhavns Flyvende Post, udgivet af bl.a. J. L. Heiberg. 

Ofte er Flyvepostens "nekrolog" blevet brugt som kilde til leksikonartikler mm. om hvilke type blad Politivennen var. Det mener jeg er ikke helt fair. Men publikum kan selv at afgøre ved at kigge i siden med omtaler af Politivennen under 1846. Der er et par faktuelle fejl i artiklen (se bl.a. Redacteurens Anmærkning). Artiklerne kan måske stå kilde til hvordan konservative dele af samtiden opfattede Politivennen. God fornøjelse!  Flyvepostens forside fra 5. februar 1846. Dette og de to følgende numre beskrev Politivennens historie, kort fortalt og set med datidens øjne.