24 juli 2014

Forslag til Bedste for Beskænkede.

Det er nok så bekendt at man uagtet det strenge forbud mod gallopperende ryttere og jagende kuske, og uagtet de deri fastsatte straffe virkelig ikke sjældent udføres, endnu konstant ser jagende kuske og ryttere, men især de første, på vores gader og at derved ofte forvoldes stor skade. Indsenderen så for et par dage siden en beruset matros i den mest åbenbare fare for at blive kørt over af en galopperende kusk og kun et vældigt greb i ham for at drage ham til siden var i stand til at redde ham. Flere som han kender, har set og overværet lignende tildragelser.

Han ser vel et godt middel til at forekomme mangfoldige ulykkestilfælde af den natur deri at alle gaderne forsynedes med et tilstrækkelig bredt, jævnt og tydeligt fortov, men dette synes være et af de mange ønsker som evigt bliver ønsker. I det mindste tvivler Pilestrædes, Østergades, Møntergades, Antonistrædes, Gammelmønts og fleres beboere om nogentid ved tilstrækkelig fortove at befris for at vandre på kørebanen, udsat for overfald af dragere, vogne, løbske heste, lapsede ryttere og af hele horder af svin, stude osv.

Han tror derfor at følgende forslag indeholder det bedste og eneste middel til at befri en mængde beskænkede fodgængere fra overlast: At nemlig ved en politiplakat pålægge enhver vært hvor der skænkes stærke drikke, fra vinhandleren til brændevinsmanden at lade enhver gæst der gik beskænket fra dem, ledsage hjem ved et bud.

For desto vissere at overholde denne anordning, skulle enhver beskænket person på gaden som blev truffet af vægterne, der ikke var ledsaget ifølge anordningen, opgive den vært hvorfra han sidst kom, og denne pålægges med en mulkt, der tredobbelt udredes hvis den beskænkede blev kørt over.

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 84, den 30 November 1799, s 1329-1331)


Redacteurens Anmærkning

Artiklen får en kras kommentar i Politivennen. Hæfte 6, nr. 85, den 8 December 1799, s 1356-1357.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar