25 juli 2014

Tillæg til det Stykke i No. 84 om de Beskænkede.

Til Politivenen fra Peter Potor.

De skal have tak fordi De har talt et godt ord for en klasse af mennesker der virkelig har grundet fordring på agtelse i selskabet, en klasse der opfylder alle den rolige og ordenelskende undersåts pligter trods nogen. Mens den nøgterne skribent piner sin hjerne for at laste eller forsvare regeringer, indskrænker Evans dyrker sig til at vrage eller rose sin druesaft. Trykkeforordninger, brandforordninger osv. nedskyller han fornøjet i Lethe, og mens andre ræsonnerer over forandringer i kollegier, tømmer han sit bæger på den brave toldkammerpræsidents velgående der engang får udvirket en fri indførsel af vine.

Dog det var ikke det jeg ville sige. Siden de nu anordner at vinhandlere og andre deslige skal lade os følge hjem, når vi har tæret bravt hos dem, hvorfor udstrækker De da ikke dette bud også til enhver som ved at have budt gæster til sig har fået ret til af dem at kaldes vært. Da disse i almindelighed ikke eftergiver dem der har borgerbrev på værtsskab i at gøre gæsterne beskænkede og motiverne til at drikke her er flere, så ser jeg ved Bacchus ikke hvorfor de skulle være fritaget mere end de andre.

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 85, den 8 December 1799, s 1356-1357)

Redacteurens Anmærkning

Den omtalte artikel i nr. 84.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar