20 september 2014

Uorden med Tobaksomløbere.

Disse omløbere har nu tiltaget så stærkt med at sælge tobak så den almindelige mand ved deres handel bedrages meget. For de som køber af de omløbende, ved ikke hvad de har købt, før de åbner karduserne. Så er det første de erfarer at det er muggent, fordærvet, ja stinker og er meget skadelig for brystet og helbredet. Man tror at sådanne mennesker burde forbydes at omløbe med sådanne fordærvede tobakker, for da ellers alle fordærvede varer fratages omløbere, hvorfor så ikke fordærvede tobakker. Allerhelst da her i staden kan fås alle tobakssorter hos tobaksfabrikørerne såvel af gode boniteter som rimelige priser.

(Politivennen. Hefte 14. Nr. 179, 26 September 1801, s. 2852)

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar