12 december 2014

Om Opgivelse af Præstekalds Indkomster

(Efter indsendt)

Det er uden tvivl uimodsigeligt at alt hvad der er officielt og offentligt bør være rigtigt og i overensstemmelse med sandheden. Hvis man anvender det på de angivelser, man ser i aviserne om ledige præstekalds indkomster, så giver det indsenderen anledning til i overenstemmelse med det at foreslå, at man i stedet for at nævne pengesummer (som hele verden ved er kun en 1/3 part af et præstekalds indkomster) angiver: 1) Det tiendeydende hartkorn. 2) Præstegårdens hartkorn. For så ved enhver vedkommende, på et halvt hundrede rigsdaler nær, hvor stort eller lille et kald det er, når man kender eller forhører sig om egnen. Man kan slutte sig til det både af tiendens værd og af de omtrentlige indtægter af præstegårdens hartkorn efter egnens beskaffenhed. Var det rigtigt, som det hedder, at folkeløn, kreaturers og redskabets anskaffelse og vedligeholdelse skulle opsluge hele indtægten fra produkterne, så var jo Danmarks hartkorn intet værd.

Offeret kan man udelade af angivelsen og antage at det medgår til skatter og afgifter.


(Politivennen. Hefte 25, Nr. 318, 26. maj 1804, s. 5056-5057)