17 december 2014

Om Badehuse i Stadens Østerende

(Efter indsendt)

Mon hovedstaden snart kan gøre sig håb om flere badeindretninger, end den der er ved Langebro. Det ville være ønskeligt for den del af stadens beboere som bor oppe i byen, og som har følt søbadets velgørende virkning, hvis der fx var sådanne huse udlagt ved citadelspynten eller længere inde mod toldboden, uden for gamle kvæsthus på strømmen. Det ville sikkert ikke blive dem nægtet at få dem oplagt på Holmen om vinteren. Mange beboere i stadens østerende må nu lade være med at bade. Når de benytter badehusene ved Langebro, må de gå en lang vej og kommer trætte og svedige til badet. En hovedårsag til at hypokonderi, gigt, lungesyge, gastriske febre og andre sygdomme nu om stunder har taget så meget overhånd hos os, må vi søge i, at vi er ophørt med at rense og styrke vores hud ved bad og andre midler.

(Politivennen. Hefte 26, Nr. 327, 28. juli 1804, s. 5205-5206)