15 januar 2015

I Anledning af Gangstiens Afskaffelse over Fælleden ved Assistenskirkegårdens Udvidelse

(Efter indsendt)

Assistenskirkegården er ubestrideligt en af den seneste tids bedste indretninger i og omkring København. Ja man kunne ønske, at vores regerings så utrættelige opmærksomhed på almenvellet, også ville udstrække sig dertil, at alle kirkegårde og begravelser i og uden kirkerne for fremtiden blev afskaffet, imod at ejerne af begravelsessteder fik en passende og rimelig godtgørelse, således som det er sket ved Bryggerlaugets ophævelse. Samt at kirkegårdene blev forvandlet til åbne pladser og kirkerne indhegnede med jernkæder, ligesom statuerne på Amalienborg og Kongens Nytorv. 

Byen ville ved det ikke alene vinde usigelig meget i skønhed, fordi kirkerne ikke længere kom til at ligne himmelske fæstninger, der som oftest er slet besøgt, fordi de afskrækker mængden med deres ringmure og gravhøje. Disse sidste dufter på varme sommerdage ikke just indbydende. Men en friskere luft ville også oplive stædernes desuden noksom svækkede sundhed, og kirkerne ville komme nærmere deres mål, at være den rene uskyldigheds templer og samlingssteder for dyd og enighed. 

Gangstien over Fælleden er blevet spærret efter udvidelsen af Assistenskirkegård. Men kunne man i det mindste ikke åbne en gennemgang i muren, så man om søndagen kunne spadsere igennem?

Vi vender tilbage til Assistenskirkegården som ved sin nye tilvækst, dog synes at have forårsaget en ulempe: At gangstien, som før gik over Fælleden, derved er spærret. Men kunne man ikke forvente denne ubehagelighed afhjulpet på en behagelig måde ved, i det mindste om søndagen, og under den strengeste opsigt og alvorligste straf for fredsforstyrrere, at åbne en gennemgang på kirkegårdens mur, ved sammes begyndelse herfra staden på Nørrebro, hvorfra en sti kunne føre over kirkegården gennem en på den modsatte side af muren anbragt åbning, ud på Fælleden. 

Københavns indbyggere ville ikke alene derved genvinde en af deres behageligste spadsereture, men hvor meget godt turde man ikke spå sig heraf, da de spadserende her først kunne gennemvandre de dødes rige og anstille nogle alvorlige betragtninger, før de nåede de levendes rige, i Frederiksberg Have, hvor den nøgne dyd let forvildes i tryllende labyrinter, af engelsk og franske personificerede anlæg.

(Politivennen nr. 359, 9. marts 1805, side 5701-5704)


Redakteurens Anmærkninger

Det tætteste jeg kan komme på nogenlunde hvor denne gangsti har været, er et kort fra Stadsarkivet som må være fra lige efter Assistenskirkegårdens udvidelse op til Runddelen.  Her ser det ud til at der er en sti som er afbrudt ca midt på. Der ligger også en reberbane langs Nørrebrogade.

Til gengæld er skribentens ønske om at omdanne de gamle kirkegårde omkring Vor Frue, Nikolaj Kirke, Trinitatis Kirke m. fl. til åbne pladser jo i mellemtiden blevet til noget. Derimod ikke at kirkerne blev indhegnet af jernkæder.