09 januar 2015

Uordner.

Vægteren i Hummergade har for vane om morgenen at banke kælderfolk op, med så stort rabalder, at alle folk i huset vågner af deres morgensøvn på en tid mange ikke ønsker det. Man skulle mene at han godt kunne gøre kælderfolk den tjeneste at vække dem, og fortjene noget derved, uden at gøre det på så buldrende måde.

(Politivennen, nr. 351, 11. januar 1805, s. 5584)


Vy fra Knippelsbro. Bag Holmens Kirke ses de hvide bygninger, forsikringsselskabet Haand i Haand (1960), langs Holmens Kanal, som ligger foran området hvor Hummergade var. Nikolajgade som deler bygningerne, hed tidligere Skvaldergade. Ikke nødvendigvis fordi man skvaldrede meget her, men pga. søfolkenes såkaldte skvalderbænke, der lå ved havnen. 
 

Redacteurens Anmærkninger

Hummergade

Eksisterer ikke længere. Den blev nedlagt sammen med Stæregade og Ulkegade til fordel for gaden Holmens Kanal. På Geddes kort fra 1761 ses Hummergade som en sydlig parallelgade til Laksegade fra Admiralgade og 2-3 husblokke frem. Det eneste jeg kan se stadig eksisterer af forløbet, er den lille blindgyde mod øst fra Bremerholm mellem Laksegade og Holmens Kanal.

Mange internetkilder (Wikipedia og Inden for voldene) antyder at gaden Holmens Kanal også lå hvor Holmens Kanal lå indtil 1864, hvor den blev kastet til. Det gælder dog kun for strækningen mellem Nationalbanken og Kongens Nytorv. Fra Admiralgade til Nationalbanken hed den Stæregade.

Området har det åbenbart med larm. Mens vægterne lavede larm i Hummergade, var Fanden tyve år senere løs i den nærliggende Laksegade, men det er en anden historie. Statens Arkiver har historien:

Den 3. oktober 1826 var Taagerup i politiretten. For sagen måtte opklares! Taagerup og hans kone Charlotte Cornelia var værtshusholdere i Laksegade 210. Aftenen før var der nogen, der havde kastet en flaske ind igennem sovekammervinduet.

Det var ikke lige til at finde den skyldige. Gadens beboere blev forhørt: en waldhornist, en kobbersmed, en snedkermester, koner og læredrenge  - alle mødte i retten. Nogle kunne fortælle om andet kasteskyts, én havde hørt raslen, og andre mente, at det måske kom fra skorstenen, der hvor røghætten sidder? Sagen blev ikke opklaret, og nogle københavnere mente, at selveste Fanden havde drevet sit spil i Laksegade.