23 januar 2015

Barktyveri af Drenge

At der endnu gives eksempel på skadefro ringeagt for lovene og den opvoksende generations misdannelse, viste sig i aftes kl. 7 på den såkaldte Jagtalle ved Frederiksberg. En 6-7 stykker drenge og piger var i fuld gang med at slå alleens træer, da en borger her fra staden og jeg i forbigående blev vidner til dette stygge optog. De var udrustede med gode knive og sække til byttet, hvilket efter min mening vidnede om, at handlingen ikke blot var børnespil, men planlagt iværksat på ældres vegne. Muligvis for at få materialer til brænde eller garveri. Vi anså det for vor pligt at angive sådan en udåd, og troede at sognefogeden var den mand vi kunne at henvende os til. Børnene løb fra os, på nær 2, som vi ville have ført til sognefogden for om han måske kendte dem. For selv ville de ikke sige os hvem de tilhørte. 

Men da vi kom ind i Frederiksberg By med dem, stimlede en mængde mennesker på grund af børnenes larmende skrig, sig omkring os, og tvang os til sidst under trusler at give slip på dem. Endelig kom sognefogden til, og da jeg fortalte ham sagen, fik jeg til svar: At det ikke kom ham ved, men gartner Petersen. Da jeg nu ikke vidste hvor denne mand boede og heller ikke havde tid længere at opholde mig, så leverede jeg sognefogden en af knivene, som jeg havde taget til mig.

København, den 23. maj 1805
A. C. Høyer
Stud. Theologiæ
Torvegaden nr. 197


(Politivennen nr. 371, 1. juni 1805, side 5893-5895)