26 januar 2015

Bekendtgørelse: Vejerbod på Gammeltorv

Der er nu på Gammeltorv opført en vejerbod for de torvekøbende, så disse ikke mere behøver at gå i brændevins- eller høkerkældrene, hvor både sælger og køber ventede på at få vejet, samtidig med at der blev udskænket. Der er i denne vejerbod tillige skiltet med en takst som er meget rimelig. Af indtil 10 Lispund betaler man kun 2 skilling vejerpenge og 2 skilling arbejdspenge, og af større vægt til 1 Skippund, kun 3 skilling vejer- og 2 skilling arbejdspenge. For lang tid siden har udgiveren af dette blad påpeget nødvendigheden og nytten af en vejerbod på torvet. Men han erkender med fornøjelse, at udførelsen langt overtræffer i bekvemhed og god indretning den forestilling der lå til grund for hans indrykkelse.

(Politivennen nr. 376, 6. juli 1805, side 5986-5987) 

Gammeltorv og Nytorv. Caritas-springvandet stod der også før den store brand 1795 raserede Gammel- og Nytorv, Rådhusstræde, Vimmelskaftet og Frederiksberggade fuldstændigt. De fleste af bygninger er opført umiddelbart efter branden, altså fra 1795. Så billedet må give et indtryk af hvordan Gammeltorv og Nytorv så ud på artiklens tid. Hvor præcis vejerboden stod, har jeg ingen ide om.


Redacteurens Anmærkning

Vægt og mønt på Politivennens tid

1 Lispund = 8 kg
1 Skippund = 160 kg

1 Rigsdaler Specie = 6 mark = 96 skilling
1 Mark Specie = 1/6 rigsdaler = 16 skilling
1 Skilling Specie = 1/96 rigsdaler

Der lå også en vejerbod på daværende Halmtorvet ud for Knapsteds Gaard. Sådan cirka der hvor Lurblæserne står i dag.