14 marts 2015

En ny Måde at tigge på

(Indsendt)

En lille pige med en kurv hvori der er pølser, har i en tid drevet en egen erhvervsgren. Hun findes nemlig om aftenen i snart den ene snart den anden gade, siddende nær en lygte, og foregiver at hun der har talt sine penge, og at en forbigående har bortsnapppet hende nogle deraf. Således har anmelderen for kort tid siden set hende ved Knippelsbro, hvor sandsynligvis var spillet en ordentlig komedie, for en kusk som just kom kørende og forsikrede at han havde set en gribe efter pengene og løbet væk. 


Det er i dette kvarter den lille pige helt utilstedeligt bedriver sine bedragerier mod velklædte og skikkelige folk. Det er på tide at fattigvæsenet gribe ind og stopper det. Ved Stranden. Til venstre Højbro. (Eget foto). 

At hendes udsagn desuagtet har været falsk, bevises af at anmelderen nogle dage efter fandt hende på Store Købmagergade fortællende samme løgn. Nogle godtroende mennesker gav hende de 7 skilling hun foregav at have mistet. Nogle minutter efter fandt anmelderen hende sammesteds grædende over, at hun havde tabt 6 skilling i rendestenen. I mandag aftes indfandt hun sig atter på Købmagergade, hvor hun i lang tid narrede folk til at søge efter det foregivne tabte. Men dette gav ikke nok af sig, for hun begyndte snart med fortællingen om 17 skilling som på sædvanlig måde var berøvet hende. Anmelderen kom nu til og bebrejdede hende hendes løgnagtighed, og hun gik. Men ikke hundrede skridt derfra satte hun sig igen, og med gråd fortalte hun at hun havde tabt 6 skilling. Anmelderen og flere kaldte nu på vægteren for at lade hende arrestere. Men mange bad for hende, og hun fik lov til at gå da hun lovede ikke at gøre det oftere.

Hun blev ikke sit løfte tro længe, for så snart hun var kommet over Højbro, begyndte hun atter at fortælle forbigående om 17 skilling som der var berøvet hende. Anmelderen spurgte hende nu, hvem der var hendes forældre, og hvem der udsendte hende? Og fik til svar: At hendes forældre var døde, at hun boede hos en kone ved navn Bøckman, i Lille Amagergade nr. 110 på anden bagsal. At denne pryglede hende når hun om aftenen kom hjem uden penge. Om dette sidste også er opdigtet vides ikke.


Dette bekendtgøres for at folk kan tage sig i agt for sådanne bedragerier og for at lede de ansvarlige på sporet af hende m.fl.

(Politivennen nr. 465, 21. marts 1807, s.7396-7298)


Bekendtgørelse

Den i Politivennen nr. 465 omtalte lille pige, som har tigget på gaderne om aftenen under påskud at have tabt penge i rendestenen eller at være blevet berøvet dem af forbigående, blev allerede anholdt i fattigvæsenets politiarrest den 22. marts om morgenen. Hun har både far og mor levende, men disse har ikke været vidende om hendes bedragerier. Pigen har engang før været i tvangshuset for betleri.  

(Politivennen nr. 466, 28. marts 1807, s.7413-7414)