17 marts 2015

Forslag angående Afløsningstiden ved det borgerlige Militær

(Efter indsendt)

Man foreslår borgermilitærets vagter afløsningstid ændret til om aftenen til kl. 6, 7 eller 8, i stedet for morgenstunden. Man tror at dette ville være til stor nytte. Går man af vagt om morgenen, så er man næsten uskikket den dag til forretning. Når man går fra vagt om aftenen, indtræffer straks efter en forfriskende nattesøvn, og morgenen efter går man igen frisk og rask til sine borgerlige sysler. Tingen er af sig selv indlysende og vil altså, håber man, værdiges opmærksomhed.


(Politivennen nr. 488, 29. august 1807, s. 7860-7861)

Borgerligt militæret kom snart i arbejde. Her under Københavns belejring og bombardement 1807. Mon ikke det er lidt skønmaleri? Selvom officeren med sablen ser veltrimmet og velnæret ud. (Maleri fra Tøjhusmuseet. Eget foto)

Redacteurens Anmærkning

Under bombardement ville dette sikkert ikke have været nogen god ide. Bombardementet fandt sted om natten, og det ville der formentlig ikke være kommet megen nattesøvn ud af.