17 marts 2015

Forslag til stadens levnedsmidlers besparelse

(Efter indsendt)

Alle ved at fjenden har afskåret vores tilførsel. Skønt det af offentlige bekendtgørelser
med glæde erfares at staden er velforsynet, ville anmelderen dog ønske at man gjorde alt muligt efter hr. kaptajn Abrahamsons bekendtgjorte råd for at få forrådet til at strække så længe som muligt.

Anmelderen ville straks aflive denne hund hvis det var hans, så den ikke spiste den mad som mennesker skulle have. 

Hvis anmelderen ejede nogen hund, ville han derfor straks aflive den for at den føde som den ellers skulle have, så kunne anvendes til mennesker.

København har sikkert 10.000 hunde. Regner man med at der skal 5 hundes føde til et menneske, så får man den betydelige vinding at 2.000 mennesker dagligt kunne holde sig i live med føde, som nu bliver brugt på en mængde hunde, der ingen nytte gør.


Indsenderen mener at en sådan besparelse også er vigtig i rolige fredstider, så hvor meget mere da ikke nu. I den overbevisning anbefaler han det til stadens regerings højere bedømmelse.


(Politivennen nr. 488, 29. august 1807, s. 7854-7855)