17 marts 2015

Ønske til Assistenshusets Foresatte

(Efter indsendt)

Da enhver arbejdsmand er udsat af sin næringsvej og mange af dem trues med den hårde skæbne at miste sin lille ejendom til forestående auktion da han ikke kan tjene noget fordi han næsten hver dag må gøre tjeneste for fædrelandet, var det da ikke muligt at denne forestående assistensauktion, såvel som så mange andre auktioner, kunne udsættes i det mindste til krigen var forbi. Det synes så meget mere rimeligt at den burde udsættes, da tillige huslejetiden forestår. Og det 
ville blive  dobbelt smerteligt for de mennesker som måtte være så ulykkelige. For hvad de ikke mistede på den ene måde, ville de blive berøvede på den anden for huslejens skyld og altså miste alt hvad de ejede.Det var ønskeligt om dette forslag blev taget i betragtning og mange tusinde mennesker ville glæde sig ved at læse offentligt at auktionen var udsat.

(Politivennen nr. 488, 29. august 1807, s. 7852-7853)

Ønske om Sikkerhed ved Møllerne


(Efter indsendt)

For at afværge en ulykke som muligvis kunne ske ved stubmøllerne på volden, har anmelderen heraf anset det for nyttigt at gøre publikum opmærksom på, at der ved disse møller ikke er anbragt bolværk til alle sider. I disse urolige tider, da så mange af byens indbyggere opholder sig der, ville det være så meget mere nødvendigt at et sådant bolværk blev opsat, da man her har set folk nærme sig møllevingerne på mindre end 1 alen. Og kun efter at være blevet advaret har undveget denne øjensynlige fare.


(Politivennen nr. 488, 29. august 1807, s. 7853-7854)