27 januar 2015

Stank ved Nørre Alle

(Efter indsendt)

En person, som den 18. i denne måned gik over Nørre Fælled i håb om at nyde frisk luft, mødte straks ved alleens begyndelse en yderst modbydelig rådden lugt. Uagtet stanken var næsten utålelig, kunne han dog ikke modstå driften til at opsøge denne pest-moders residens. Hvilket han ikke heller var nødt til at gå langt for at opdage. Straks ved alleens begyndelse på venstre side af samme var nemlig en frygtelig hule, hvori en utallig mængde, for størstedelen halv forrådnede levninger af dyr, lå utildækkede og udbredte en så skrækkelig stank, at han straks måtte forlade stedet. Uagtet han dog i følge sit studium, var temmelig vant til at indånde lugten af forrådnende legemer. Bekendt med den del af politivæsnet som angår sådan uorden, tør han sikkert håbe, at den ansvarlige på det kraftigste vil søge at dæmpe, og for fremtiden fjerne dette farlige onde.


(Politivennen nr. 378, 20. juli 1805, side 6013-6014)