24 marts 2015

Bøn til Stadshauptmandskabet

(Efter indsendt)

Var det ikke muligt
for stadshauptmandskabet i fald det borgerlige militær stadig skal gøre brandvagter,  at besørge deres vagtstuer ombyttet med nogle der er lidt større og lidt mere bekvemme. Indsenderen har en af disse nætter besøgt en ven på Bagerbrovagten (den på Vestergade skal dog være noget bedre). Men måtte straks gå ud igen og kan ikke begribe hvorledes disse herrer kunne udholde det. På denne måde ville de øverstkommanderende ved det borgerlige militær glæde borgerne meget ved at gøre tingen lidt mere behagelig. Det kan let efterkommes, da der på Købmagergade befindes flere offentlige bygninger hvor der let kunne indrømmes dem en vagtstue. Disse steder er Porcelænsfabrikken, Vajsenhuset, Regensen og Postgården. Det formodes at man vil finde rimelighed i forslaget og dette snart antages

København den 16. oktober 1807.


(Politivennen nr. 495, 24. oktober 1807, s. 7958-7959

Spørgeren får læst og påskrevet i næste nummer:

Svar til Spørgeren i Politivennen af 24. Oktbr, om bedre Vagtstuer til det borgerlige Infanteries Brandvagter

(Indsendt)

Forinden disse vagter blev i følge hans majestæt allerhøjeste brandforordning befalet, anmodede stadshauptmand ved 2. borgerofficerer på adskillige steder i de til den afbrændte del af staden nærmest stødende gader om passende værelser til førnævnte brandvagter, men forgæves.


På vedkommendes tilbud måtte derfor med glæde modtages de tilbudte lejligheder. For man kunne ikke skaffe bedre og havde ellers slet ingen haft.


Det er altså heraf klart at der fra stadshaupmandskabets side i denne som i enhver anden henseende er sørget for borgerne så meget det har stået i dets magt.


I øvrigt oplyses spørgeren tillige at generalkommandoen på stadshauptmandens forestilling af 20. denne måned til en lettelse for borgerskabet har bevilliget at dise brandvagter, som efter stadens ildebrand i 1795 vedvarede i 17 uger, måtte ophøre. Hvilket de også allerede for længst er.


(Politivennen nr. 496, 31. oktober 1807, s. 7982-7983