26 marts 2015

Eksempel på Villighed og på Uvillighed til Menneskeredning

(Efter indsendt)

I forgårs den 11. om aftenen kl. 10 hørte jeg i min bopæl en stærk råben og skrigen, og så vidt jeg kunne skønne fra pælerækkerne udenfor Langebro. Jeg og mange flere gode og retskafne mennesker ilede derfor over til bommanden Kjer, for ved ham eller hans hjælp at få båd og årer for at ro ud og hjælpe de i livsfare værende mennesker. Men han nægtede både over for mig og de andre at han hverken havde både eller årer. Og det fortjener at anmærkes at han modtog mig med en yderlig grovhed han modtog mig, og ligeså S. T. hr major Haffner som kom til i det samme og spurgte mig, hvad der var på færde, og flere som i denne anledning var forsamlede der. Uden at få hjælp af ham, henvendte vi os til forvalter Poulsen på Appelbyes Plads, som kom selv og medbragte årer. Denne retskafne mand gik også selv m. fl. ud til pælerækken og reddede to menneskers liv. Men en var allerede druknet på grund af det lange ophold. Om et sådant forhold kunne komme i betragtning ville det måske tjene andre for fremtiden.


Sukkerformefabrikken i København den 13. nov. 1807
O. Ettrup, fuldmægtig


(Politivennen nr. 498, 14. november 1807, s. 8001-8002) 


Sukkerfabrikation har en lang tradition på scenen for dette indslag (indsenderen er fuldmægtig på Sukkerformefabrikken). Disse lagerbygninger er dog over 100 år yngre, fra 1912-13.


Redacteurens Anmærkning

Artiklen blev fulgt op i Politivennen nr. 499, 21. november 1807, s. 8017-8021 og Politivennen nr. 501, 5. december 1807, s. 8049-8051.

Der kan vel efterhånden ud fra Politivennens artikler skrives et lille værk om Bommand Kjær. En ven på Facebook har henvist til Folketællingen fra 1801, og her kan man ved en simpel søgning finde følgende oplysninger:

København, København (Staden), Christianshavn Kvarter, Christianshavns Kvarter, Matr. 389, 1913, FT-1801, A5035

Navn:  Alder:  Civilstand:  Stilling i husstanden:  Erhverv:  Fødested:
Johan Kiær 34 Gift
Bommand
Constance Severine Struck 34 Gift
g Johan Kiær
Anna Erenst Stine [Kiær] 6 Ugift
Maren Cathrine [Kiær] 4 Ugift
Caroline [Kiær] 2 Ugift
Ole Petersen Hald 62 Ugift
Skyder Sælhunde

Man kan vel konkludere at bommand Kiær må have haft nok at se til, udover at skulle passe bommen og badeanstalten. 3 små børn. Af hans andre indlæg i Politivennen ved vi at han fik 2 flere børn, som han godmodigt karakteriserer som "uopdragne". Samt en 62-årig logerende der "skyder sælhunde". På det tidspunkt brugte man mængder af tran til gadebelysning og garvning. Og det fik man bl.a. fra sæler, som der var masser af langs de danske strande, bl.a. ved Køge. Amager var berygtet for sit trankogeri, der skal have frembragt en ganske afskyeligt stank.

Kiær optræder i øvrigt som stamfar til en efterlyst person på Slægt og Data. Ligesom den ene af hans døtre Maren Cathrine tilsyneladende er kendt på Familiesporet.

Efter Kjærs død må konen have giftet sig med en Friderichsen og videreført hvad der kom til at hedde gl. Badehuse, det fremgår af "Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger", 21. juli 1825:
En voxen Dreng, som er tro og paalidelig, samt villig til at forrette hvad der bliver ham befalet, kan strax faae Condition paa gl. Badehuse ved Langebro hos L. Friderichsen.
Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 7. juni 1826:
De forhen værende Badehuse ere nu udlagte paa Strømmen ved Langebro til det ærede Publicums Afbenyttelse. Frederichsen. 
Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 31. maj 1827:
De forhenværende Badehuse ere nu i god brugbar Stand og udlagte paa Strømmen ved Langebro til Afbenyttelse for det ærede Publicum. L. Friderichsen. 
Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 21. juni 1832:
De saakaldte gamle Badehuse ere nu i god Stand og udlagte paa Strømmen ved Langebro, som herved tilkjendegives det ærede Publicum, som vil afbenytte samme. L. Friderichsen. 
Hvad der skete med Kjærs badehuse, fremgår indirekte af "Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger", 22. maj 1835, hvor hans kone omtales:
Mandagen den 1ste Juni, Formiddag Kl. 10, bliver ved een eneste auction absolut bortsolgt:De saakaldte gamle Badehuse, der i mange Aar have været placerede i Basinet ved Langebro, paa Christianshavns-Siden, og som for Tiden ere indlagte i Graven ved Appelbyes Plads paa Christianshavn, tilhørende afg. Lorentz Fredericksen Kiertinges og ligeledes afdøde Hustrue Constance Severine fød Struck, forhen gift Kjær, deres fælleds Stervbo. Auctionsconditionerne erre til Eftersyn hos Procurator Petersen, boende i Compagnistrædet Nr. 70, 2den Sal, og bemærkes tillige, at Auctionen afholdes paa Appelbyesplads.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar