10 april 2015

Mangel på Strandvejen

(Efter indsendt)

Denne overskrift kunne være vidtløftig, men man vil her indskrænke sig til det mest stødende.

Ikke uden en ubehagelig følelse kan man skue den store brøstfældighed vejen har fået lige uden for Emilias Kilde, da stendæmningen og et stort stykke af vejbredden er styrtet ud i vandet, og sikkerheden derved gjort mindre for de farende.

Men forundringen bliver større når man hører at dette kaos ikke er fra i går, men har ligget således lige siden det store stormhøjvande som var så slemt ved Kronborg.

Ved Strandmøllen er et par broer - dog mest den der er søen nærmest - som er så skrøbelige at man frygter for at hestefoden skal bryde plankerne. Man ved ikke hvem der er ansvarlig for broernes istandsættelse. Men da de nu er broer på en militærvej, hvor skyts og svære førsler muligt kan komme, bør man håbe opmærksomhed vendt derhen.

(Politivennen nr. 528, 11. juni 1808, s. 8486-8487)