06 april 2015

Eksempel på Billighed og på Ubillighed til at redde Medmenneskers Velfærd

Vi underskrevne, alle fiskehandlere fra København, tog lørdag den 2. april ud for om muligt at bjerge noget af de fartøjer som i den stærke storm var kommet på tværs af pælen ved nye-køb kaldet, heriblandt en jagt lastet med kaffe og sukker. Men da vi ikke havde så tungt et anker og tov som behøvedes til det, så besluttede vi at ro hen til en skipper, nemlig Peder Jensen af Olskov, som var vores gode ven, for at låne hans anker og tov, da han lå i sikker havn og begge dele lå ubrugte på dækket. Men vores håb slog fejl, da han rent ud nægtede os det, hvilket dog ikke anstår en dansk sømand. Vi tilbød ham ydermere at sætte 1000 rigsdaler i kaution og en andel af det vi kunne tjene, men han blev ved at nægte det. I det samme kom en skipper, Jens Nielsen af Hornbæk, til os og tilbød sig selv at følge med og tage anker og tov med, når vi ville ro til hans jagt, som lå i Nyhavn. Vi roede efter det, men da vi kom ud og skulle ombord på den, sank jagten for øjnene af os. En smakke som lå på siden af den, fik vi lykkelig og vel ud. Men begge kunne være bjergede, dersom ovennævnte P. Jensen ikke havde været så urimelig og nægtet os det berørte anker og tov.

København den 2. april 1808.
Ole Nielsen
Gammel Strand nr. 3

Jens Petersen
Gl. Stand nr. 5


Anders Hansen
G. Strand nr. 16


(Politivennen nr. 519, 9. april 1808, s. 8338-8339)