01 april 2015

Fire Forslag tilegnede Kommissionen hvis Formål er at hindre Maskepi med Englænderne

(Efter indsendt)

1) For at hindre at upatriotiske handelsmænd ikke skal kunne
bringe engelske varer ind i landet fra engelske vareoplag i lande, med hvem handelssamkvem er tilladt af den danske regering, foreslår man foruden andre attester at kræve en dansk konsuls attest der bor eller har konsulat på det ikke-engelske sted, hvorfra varerne opgives at stamme, at de virkelig stammer derfra.

Varer køres ind gennem Nørreport, 1800 (Før og Nu 1921). Der bør være kontrol med disse, så man ikke risikerer at det er engelske varer. 

2) For at hindre alle mulige falske påskud om at have købt de og de varer af den og den nation
før krigen, foreslår man at det pålægges enhver købmand i Danmark og Norge at opgive nu hvad køb han har gjort eller ladet gøre med fremmede ikke-engelske nationers købmænd så omstændeligt som muligt indtil dato.

3) For især at hindre engelske sukker, kaffe, te, bomuldstøj, klædevarer og bomuld fra under falsk navn fra nordamerikanske eller franske at indbringes af upatriotisk dansk handelsmand, foreslår man at det pålægges enhver handelsmand straks at tilkendegive kommissionen under dennes pligt af fortielse til andre handlende, enhver ordre han giver til indkøb på fremmed sted af nogen af disse varer, for at kommissionen kan skaffe sig den fornødne kundskab.


4) For at forhindre enhver svig som alligevel måtte begås i disse stykker, foreslår man at den danske konsul som opdagede svig, skulle nyde til belønning to tredjedele af varernes beløb samt anbefales til kongens udmærkede nåde.


(Politivennen nr. 508, 23. januar 1808, s. 8170-8171)