12 april 2015

Flere fejlfulde Skildtpåmalinger som nye Beviser på den Skødesløshed hvormed Sproget behandles i de offentlige Indskrivter og Opskrivter.

(Efter indsendt)

1) Nr. 52 i Lille Kongensgade læses følgende påskrift: Printzen af Wallis Blank Schwærte i Kelleren.
2) I samme gade nr. 67: Her opvartes med Ponch og dobbelt Øl.
3) Under Børsen nr. 67: Her opvartes med Pons i Glase Wiis.
4) Nr. 230 i Laksegade: Heer Er Weerelser Tel Leeje for Låsierende.
5) Nr. 78 Østergade: Her opvartes med Thee Caffe og Puntz.

(Politivennen nr. 533, 16. juli, s. 8554-8555)


Flere Eksempler på urigtige og latterlige Indskrivter

(Efter indsendt)

I Dronningens Tværgade nr. 346 står på et skilt "Snedker Herberg. Thisler Herberg".
på et nyligt udkommet kobberstik der koster 2 rigsdaler pr eksemplar står følgende: "Den Engelske Nations Skiensel udøvet paa Nyhom, den 17de October 1807. Tilegnet det nærværende Engelske Ministerium. Dette er i Øjeblikket da Skibet begiynder at falde. Stuket af Haas"

(Politivennen nr. 534, 23. juli, s. 8566)


Skildt-Bommerter

(Efter indsendt)

Man kan ikke andet end hver dag have ny anledning til at harmes over sprogets mishandling når man ser sig lidt om på hovedstadens gader. Her er atter nogle eksempler på vores danske næringsbrugeres skødesløshed for deres eget sprog og vore maleres græsseslige uvidenhed i samme.

1. Overgaden over Vandet nr. 1194: Her Forferdiges alle sorter Schneker Arbeide af Schneker J. F. Kort.


2) Bredgade nr. 164: Her er værelser til leye For loeserende.


3) Store Kongensgade nr. 66 i kælderen, 2 skilte. På det ene: Her Beværtes Med Spisning Meddag og Aften. På det andet: Her op Wartes med Caffe The og Puns.


4) På hjørnet af Laksegade og Skvaldergården nr. 195 er 3 skilte. På det ene findes laks bogstaveret: Lach, på de to andre Lack.


5) På hjørnerne af Møntergade og Springgade findes følgende yderst naragtige påskrifter:
Rossenborg Qvarter
SprinG Gaden
og
RossenborG Qvarter
Minte Gaden


(Politivennen nr. 537, 13. august 1808, s. 8619-8620)


Redacteurens Anmærkning

Haas: Der er muligvis tale om kobberstikkeren Georg Christian Wilhelm Haas (1751-1817). Idet hans to brødre der også var kobberstikkere, var hhv i udlandet eller døde. København havde rigeligt med kobberstikkere på dette tidspunkt så Haas må nok have taget af arbejde hvad han kunne få. Han forblev fattig til sin død. Hans plader opbevares i dag af Søkortarkivet, ligesom Kobberstiksamlingen har noget.