03 april 2015

Forslag til Assurance-Selskab mellem vore Kapere

(Efter indsendt)

Såvidt vides er endnu ingen dansk kaper blevet taget af fjenden. Dette tilfælde vil imidlertid muligvis kunne indtræffe herefter. Især når vores kapere efter at have jaget det engelske handelsflag bort fra vores strømme, nødes til at opsøge det længere fra vores kyster. Eller som var det bedste under fjendens egne, hvor fordelen vel ville være større, men faren også forøget.


Man foreslår vores kaperrederier og kapernes besætning at forene sig alle eller så mange godt synes, i et forsikringsselskab til bedste for dem, en sådan skæbne traf. Således at i tilfælde en kaper blev opbragt af en fjendtlig krydser, skulle de andre være pligtige til at erstatte dens værdi til rederiet og give en sum til ophjælp for dens bemanding.


Denne forsikring skulle dog ingen være pligtig at udrede, uden af sine gjorte priser, og i forhold til disses antal og værd på den tid en sådan ulykke indtraf for hans medbroder.


Ved sådan dispache-opgørelse burde det imidlertid godtgøres at den ulykkelige kaper havde værget sig til det yderste. Uden at dette til største nøjagtighed lagdes for dagen, burde deltagerne i forsikringsselskabet ikke være pligtige at udbetale en eneste skilling.


(Politivennen nr. 515, 12. marts 1808, s. 8282-8283)