02 april 2015

Skammelig Opførsel af tre Pigebørn på offentlig Gade mod anstændige Fruentimmer om Aftenen

(Efter indsendt)

Et ungt pigebarn, angiveligt 12 år gammelt, hvis påklædning dog ikke var af den dårligste, har et par aftner i denne uge i selskab med to mindre tøser, der havde træsko på fødderne, men ellers var hele, vist en ny opfindelse i tryglekunsten, der sigtede til at give denne mere kraft. De henvendte sig nemlig kun til velklædte fruentimmer med deres begæring. Og når et sådant fruentimmer var fornuftig nok til at afslå deres bøn, greb de først til det middel at trampe stærkt i enhver vandpyt, mens de gik ved siden af hende, for at overstænke hendes tøj. Hjalp dette stadig ikke, gik de en grad videre ved at overøse hende med de ækleste og frækkeste skældsord. Deres sidste anstrengelse lader sig ikke vel beskrive, for den bestod i en kanonade af 10 til 12 skud som nok er sagt.
Dette er indtruffet med to velanstændige fruentimmer i Grønnegade. 

Om disse virtuosinder udstrækker deres virkekreds videre, ved anmelderen ikke. Og det gør ham ondt, at ikke kunne opgive flere kendemærker på dem. Han tror imidlertid at burde bekendtgøre dette, med det ønske at disse kåde tøser måtte kunne pågribes både for at befri vores medborgerinder fra deres frækhed, og forebygge de yderligheder et sådant anlæg med tiden kan bringe sådanne dårligt opdragne pigebørn til.

(Politivennen nr. 514, 5. marts 1808, s. 8257-8260)

Tre pigebørn har i Grønnegade gjort en ny opfindelse udi tryglekunsten ved at forulempe fruentimmer som er fornuftige nok til at afslå deres bøn.