01 maj 2015

Anmældelse

I året 1798 begyndte litterat. og løjtnant K. H. Seidelin at udgive et almueblad under navn af Politivennen. Dette standsede kort efter udgiverens død, på grund af krigsurolighederne, der som med alt andet, især havde en skadelig indflydelse på litteraturen. Den nytte dette blad i sin tid unægteligt havde, lader formode at dets udgivelse nu, efter genvunden fred, vil være enhver god borger velkommen. Et lille selskab har derfor påtaget sig at udgive et ugentligt nummer. Det agter i et og alt at følge den plan, hvorefter bladet før blev udgivet. Afvigelser fra politilovene, synder mod smagen, modersmålet mm. vil blive hovedemnet for dette blad. Ligesom det også vil optage forslag til nye gavnlige indretninger eller forbedringer ved de allerede tilstedeværende. Selskabet håber at mange medborgere, såvel i hovedstaden som i provinserne vil kommet det til hjælp med bidrag, hvorved bladet vil vinde større interesse og blive mere almennyttigt.

(Politivennen nr. 1, Løverdagen den 20de Januari 1816, s. 1-2)