02 maj 2015

Bekiendtgørelse

Da Politiets Ven tror at burde gøre dette opmærksomt på mulige mangler og uordener så anser han det også ligeledes for sin pligt at kundgøre almenheden alle de forbedringer som politiet måtte foranstalte til ordens vedligeholdelse. Denne rubrik af bladet vil derfor herefter komme til at indeholde såvel den korte efterretning om de fra politiet udkomne plakater, som bekendtgørelse over de forbedringer og afhjulpne mangler dette blad efter forudgående klage har foranlediget.

1) Den 26. januar har politidirektør hr. justitsråd Hvidberg ladet bekendtgøre: At da de seneste indløbne beretninger giver fuldkommen vished om at den ondartede betændelsessygdom blandt hundene endnu er til, anses det nødvendigt at de strengere forholdsregler som plakaten af 4. oktober forrige år foreskriver, fremdeles og indtil videre følges og overholdes.


(Politivennen nr. 3, Løverdagen den 3. februari 1816, s. 45-46)