11 maj 2015

Bekjendtgørelse

Københavns Kommandantskab har påpeget over for politiet at fæstningsværkerne tilføjes megen beskadigelse ved drenges løben på voldenes skråninger og uvedkommende passage på steder i fæstningsværkerne, hvor det i almindelighed ikke er tilladt at komme. I den anledning bekendtgøres fra politiets side, på kommandantskabets anmodning, at de militære patruljer er pålagt at anholde enhver som begår uorden på volden eller uden at være forsynet med tegn fra kommandantskabet antræffes andre steder i fæstningsværkerne end på den almindelige promenade.

Københavns politikammer den 20. april 1816

(Politivennen nr. 17, Løverdagen den 27. april 1816, s. 261)