16 maj 2015

Bøn til Ejere af Loftsvinder

(Indsendt)

Indsenderen af dette bor i nærheden af en husejer her i staden som jævnligt bruger sin loftshejseværk til sit næringsbrug. Skønt indsenderen ingenlunde er musikalsk, kender han dog næst hundetuden ingen ubehageligere lyd end den af et hejseværk. Og dette er vist også tilfældet for andre end ham. For disses og hans egen skyld anmoder han derfor enhver som bruger loftshejseværk om at lade disse smøre, for at de ikke skal falde naboer og genboer til ulejlighed ved brugen af samme. En fordring som ikke synes urimelig.


(Politivennen nr. 25, Løverdagen den 22. juni 1816, s. 382-383)