07 maj 2015

Et Forslag til Sneens hurtigere Bortskaffelse fra København

Anmelderen tror at i særlige tilfælde som fx i vinter hvor der faldt så megen sne og dens bortskaffelse næsten var uoverkommelig, at man inden for rimelighedens grænse og uden at forvolde tidsspilde kunne gøre det til en pligt for bonden at hvis han efter klokken 3 om eftermiddagen forlader byen uden læs, skulle modtage et læs sne i nærheden af byens porte og aflæsse det på sin vej uden for porten på et anvist sted. 

Bonden der drager så megen fordel af staden, kan aldeles ikke besvære sig over denne foranstaltning. Især når der tages hensyn til at efter at bonden har solgt sine varer, sidder han til dels i nogle fordærvelige skænkekældre til henimod kl. 7 og 8 om aftenen. For bonden ville denne tilsyneladende tvang i det væsentlige være en ren gevinst, dels for hans pung, dels for hans helbred og sædelighed. Og for de stakkels heste var det en ikke mindre betydelig fordel at disse betids nok kom hjem. og ikke efter svirebroderens forgodtbefindende ville lide sult og kulde. 

Anmelderen er ved dette forslag ganske uinteresseret og langt fra blandt dem man kalder bondeplager. Han tør derfor så meget mere upartisk forelægge sin mening for publikums og den høje øvrigheds omdømme og overvejelse, såsom ved dette forslag. Ingen lider, men det almene vinder.

(Politivennen nr. 11, Løverdagen den 16. marts 1816, s. s. s. 161-162)