11 maj 2015

Et Ord sagt i rette Tid

(Indsendt)

Da nu Købmagergade igen brolægges bliver det publikums ønske og begæring til brolægningskommissionen at drage omsorg for at fortovet lægges med al mulig omsorg til bekvemmelighed for de gående og især for damerne med tyndsålede sko. Mage til fortovene i Guldhusgade findes vel ikke i hele verden, ligesom samme gade er yderst slet brolagt. Det måtte være en sand tortur at blive dømt til at gå sammesteds hele dagen på fortovet da stenene kun synes at være henkastede og ikke pikkede, eftersom alle skarpe kanter står i vejret. Enhver kan overbevises om sandheden af denne anmeldelse ved vandring gennem Guldhusgade.

(Politivennen nr. 17, Løverdagen den 27. april 1816, s. 253)

Redacteurens Anmærkning

Hvad Guldhusgade kan være, har jeg ikke kunnet verificere. Den står ikke på listen over nogen af de københavnske gadenavne som jeg kender til. Ikke engang navne der minder.