15 maj 2015

Et Par Ord om Natterenovationsvognene

(Indsendt)

Hvor ofte og hvor meget der end er talt og skrevet om disse, synes endnu et par ord om dem dog ikke at være overflødige, hvor afskrækkende det gamle ordsprog: "Hvem der rører ved snavs, besudler sig" end måtte være. Men da indsenderen ved en sådan vogns køresvends uforsigtighed eller kådhed selv på det væmmeligste er blevet tilrakket, tror han til fremtidig forebyggelse af sådant, hvis væmmelighed endnu står ham levende i erindring, at turde gøre det forslag at enhver sådan vogn ligesom de militære brødvogne
blev forsynet med låge eller dæksler der hindrede al overskvulpning. For deres tæthed er der allerede godt sørget på flere end en måde.

(Politivennen nr. 24, Løverdagen den 15. juni 1816, s. 366-367)