18 maj 2015

Mere om Fiskertorvet

(Indsendt)

I anledning af stykket i Politivennen om rådne fisk der var kastet ud i kanalen og opfisket af nogle karle igen, måtte man ønske en strengere opsigt med dem der sælger fisk på Fisketorvet ved Stranden. Indsenderen tror at der endnu er en politiplakat i kraft som forbyder fiskerkonerne at købe fisk for efter kl. 10 om formiddagen præces. Fordi at stadens indbyggere før dette tidspunkt kan gøre deres indkøb til tålelige priser der ellers af nævnte matroner bliver opskruet. Uagtet et sådant prisværdigt lovbud ser man dog hver dag fra tidlig morgenstund, altså længe før kl. 10, fiskerkonerne sidder på torvet med deres kurve fulde af fisk som de altså har købt før den tilladte tid. Man ser dem endog ofte at have bemægtiget sig de på torvet holdende vogne hvorfra en af dem sælger fiskene hvis pris de formentlig også har bestemt efter den fortjeneste de selv tager på deres udsalgssteder.


Skovserkone med karakterisk kurv på ryggen hvori fisk blev transporteret fra Skovshoved og Taarbæk til Fisketorvet ved Gammelstrand. (Eget foto. Nationalmuseet)

Indsenderen er af den formening at der på den af så mange udtalte klage over Fisketorvet kunne rådes bod ved en indskærpet politianordning, nemlig:


Ingen fiskerkone må understå sig i at sidde på torvet eller gå omkring i byen og sælge fisk før efter klokken 10 præcis om formiddagen. Heller ikke måtte nogen af dem vælge fisk fra vognene, men udsalget burde ske af den karl som var kørt ind på torvet med vognen.


Fiskerkonerne skulle under fiskens fortabelse forbydes at gemme de føde fisk fra den ene dag til den anden, især om sommeren, men være pligtige at sælge al den fisk som de i den tilladte tid havde indkøbt.


Overtrædelse af dette lovbud skulle for fiskerkonerne uden undtagelse være bestemt: Konfiskation af fiskene (til fordel for de fattige) samt gabestokken. For pengebøder virker ikke hos dem. Pengebøder burde bestemmes for de karle der ikke selv solgte fisken fra vognen.


For dem som solgte rådden eller ankommen fisk måtte 1 måneds arbejde i forbedringshuset bestemmes.


(Politivennen nr. 28, Løverdagen den 13. juli 1816, s. 417-419)

Redacteurens Anmærkning

Gabestokken er tidligere omtalt i Politivennen. Det var en pæl med et halsjern, hvori vægterne kunne sætte fiskerkonerne, fx hvis de blev for højrøstede eller på andre måder forbrød sig mod byens reglement.