03 maj 2015

Om stående Dagdrivere på Hjørner og Torve


(Indsendt)

Ikke for længe siden havde man den store fornøjelse at læse en politiplakat som forbyder enhver soldat eller andre karle at opholde sig på Axeltorv. Men derimod befaler disse at opholde sig ved de tilstødende hjørner. Enhver retsindet borger glædede sig inderligt over denne så nødvendige og velmente forordning. Men dersom ikke en sådan gavnlig forordning bliver efterkommet på det strengeste, burde vedkommende indskærpes dertil, da man for nuværende tid ser adskillige soldater og matroser, samt en hel flok lediggængere i et omfang som aldrig før er set opholde sig på sådanne steder. De er endog så dristige når en borger i sine lovlige forretninger vil bede dem om at gøre plads, at påberåbe sig plakaten om fortovsretten, og man har endog hørt dem svare at hverken han, borgeren, eller politidirektøren havde noget at befale over dem. Det var derfor at ønske at sådanne folk blev indskærpet strengt at overholde god orden på torvet, eller at efterkomme den ovennævnte forordnings velmente hensigt.


(Politivennen nr. 4, Løverdagen den 10. februari 1816, s. 58-59)