07 maj 2015

Om Tobaksrøgning paa Gaden

(Indsendt)

Uagtet det ved kan være helt behageligt at ryge tobak på gaderne fordi en sådan rygning som bekendt altid forekommer dobbelt så behagelig i frisk luft, synes den dog ikke at burde tillades, da den let eller endog muligt kunne afstedkomme ulykke. En uforsigtigt udblæst pibe eller en fra en tændt pibe udfalden gnist kunne let flyve ned gennem et åbent vindue i en kælder i hvilken der gemmes ildfængende ting, og der måske først sent ud på natten lade den længe ulmende ild bryde ud.

(Politivennen nr. 11, Løverdagen den 16. marts 1816, s. s. 171-172)