02 maj 2015

Rotter i Comedien

Mandag den 15. januar da Hugo v. Reinberg af prof. Oehlenschläger blev opført, hørtes under en af de mest rørende scener et "piv piv" af levende væsner i parterrelogerne nr. 21 og 22. Dette forskrækkede de derværende damer i den grad at de var i begreb med at forlade logerne. Anmelderen spurgte kontrolløren hvad dette kunne være, og om der måske kunne være mus i logerne? Han fik det svar at det kun var rotter, som havde deres rede der, og at han hver dag tilstoppede det derværende hul med papir. Men at han altid når han visiterede logerne, fandt hullet åbent og sluttede deraf at der måtte være en mængde. Da det er meget ubehageligt at være i sådant selskab, håber man at de ansvarlige sørger for at få en rottejæger eller i det mindste en god kat til at holde dette utøj i ave og forbyde dem at forstyrre godtfolks fornøjelse.

(Politivennen nr. 2, Løverdagen den 27 Januari 1816, s. 24-25)