22 maj 2015

Svinerie paa vore Forlystelsesstæder uden for Staden

Det er en slem uskik at de som om sommeren holder deres måltider i Dyrehaven, på Sorgenfri eller i Charlottenlund Skov efterlader sig en mængde fedtet papir, lakseskind, ben, appelsinskræller osv. udover at det er et uappetitligt syn for de der elsker renlighed, fordærves også derved den rene luft man forventer at nyde på disse steder. At denne uskik bør afskaffes, kan der ikke være tvivl om. Er det forbudt at kaste papir og andet affald på vores gader, hvorfor bør det da være tilladt at henkaste det på steder hvor vi søger fornøjelse og at vedligeholde vores sundhed ved bevægelse i den fri luft? Kunne det derfor ikke enten forbydes vedkommende at efterlade sig sådanne ting, eller pålægges de folk der bor i nærheden, der har opsyn med skovene og som dagligt har fortjeneste af skovbesøgende ved at koge vand til dem, til at opsamle og bortkøre disses efterladenskaber? Endnu mindre levemåde viser det at samme uskik finder sted i Frederiksberg Slotshave hvor der endog i to alleer er anbragt bekvemmelighed for de der ønsker at spise der. Gangene hvor det kongelige herskab spadserer burde dog i det mindste være fri for at besudles med noget sådant.

(Politivennen nr. 31, Løverdagen den 3. august 1816, s. 471-472)

"De som om sommeren holder deres måltider i Dyrehaven, på Sorgenfri eller i Charlottenlund Skov efterlader sig en mængde fedtet papir, lakseskind, ben, appelsinskræller osv." (Sorgenfri Slot fri for affald om vinteren, 2016. Eget foto).