03 juni 2015

Anviisning paa en fattig Mand

Forleden tirsdag så anmelderen et pjaltet menneske tage et stykke brød op af en rendesten, som han trykkede mellem hænderne for at få snavset ud og derpå puttede det i munden. Anmelderen bad manden at kaste det urenlige brød bort og gav ham 1 rigsbankmark for at købe sig brød. Men så snart han havde forladt manden, som han dog bestandig holdt øje med, så han at han igen tog det bortkastede urenlige brød op for at spis det. Han gik derfor hen til ham og tvang ham til at købe sig brød hos en sælgerkone i Vimmelskaftet. Et par dage derefter mødte anmelderen samme mand på Gammeltorv hvor han så ham gnave på et ben. Hvilket han formentlig også havde fundet på gaden.

Man må antage at manden ikke har sin forstand, skønt han kunne redegøre for sit navn, beskæftigelse og opholdssted. Han hedder Peter Lerke, er matros og ligger til bevogtning på et skib i Nyhavn nær ved færgestedet. Dette anmeldes altså til de ansvarliges efterretning og det vil glæde anmelderen ved nøjere efterspørgsel at erfare at denne anmeldelse har haft den tilsigtede nytte.


(Politivennen nr. 61, Løverdagen den 1ste Marts 1817, s. 945-946)