06 juni 2015

En priselig Foranstaltning i nogle Kirker

Man ved hvorledes tavlernes ombæring i kirkerne under prædiken for at indsamle velvillighedens offer har forarget mange, som påstod at den forstyrrede andagten. Den burde derfor efter deres mening afskaffes da det som indsamles i tavlerne lige såvel kunne modtages i en blok ved kirkens døre, når menigheden forlod kirken. Men at denne deres mening var falsk og ufuldkommen, indså vedkommende som det angik at antage sig denne sag, og derfor er tavlernes ombæring i kirkerne vedblevet. 

I den senere tid har man erfaret at denne tavlernes ombæring har forstyrret andagten meget, dog ikke ved deres egentlige ombæring, da enhver af menigheden som vel ligefuldt kan være opmærksom på prædiken, men ved den alarm som de tunge kobberpenge ved deres faldned i tavlen forårsager. Denne ubehagelighed er nu forebygget i Trinitatis Kirke under Frue og Trinitatis menigheders gudstjeneste, såvel som i Petri Kirke da den foranstaltning er truffet at tavlerne er blevet foret indvendig med klæde. At denne foranstaltning måtte finde efterligning i alle andre kirker er vist nok manges ønske.

(Politivennen nr. 64, Løverdagen den 22de Marts 1817, s. 995-996)

"Denne ubehagelighed er nu forebygget Petri Kirke da den foranstaltning er truffet at tavlerne er blevet foret indvendig med klæde." (Om der er tale om denne tavle, vides ikke. Men den står i hvert fald i dag i Sankt Petri Kirke. Eget foto, 2016).