23 juni 2015

En Sandlavine paa Nørrefælled

Mandag den 8. september hændte det at en del af sandbanken på Nørre Fælled styrtede ned på en vogn som kom for at blive læsset med sand. Vognen blev ganske og aldeles knust og hestene således dækket med sand så at den ene hest måtte graves ud og samme er endnu i en meget slem forfatning. Man ved at det er skik at undergrave sandbankerne på det at det øverste kan falde ned og derved således lette arbejderne i deres gravearbejde. Men det ville være ønskeligt om det måtte alvorligt og under straf pålægges de folk der er ansatte med det at bruge den forsigtighed ikke at forlade stedet eller tillade vognen at nærme sig samme før de har forsikret sig om at sådant nedfald ikke kan finde sted.

(Politivennen nr. 89, Løverdagen den 13de September 1817, s. 1491-1492)