19 juni 2015

Et velment Ønske paa Vesterbroe

Ingen som i den senere tid har frekventeret hr. Kuhns (fhv. Price & Comp) nye teater på Vesterbro kan med rimelig grund benægte at det virkelig er ret skønt og smagfuldt opbygget, dertil ordentligt og hensigtsmæssig indrettet. Men det er lige så unægteligt at det gamle og brøstfældige plankeværk som er udenfor og hvor indgangen ved en ligeså forfalden låge som nævnte plankeværk sker, meget vansirer og stikker ilde af mod denne såvel indvendig som udvendig smukke bygning. Ønskeligt var det derfor om et nyt og mere solidt plankeværk end det nuværende snarest muligt blev sat op, ligesom også en mere bekvem indgang måtte finde sted. Hvilket vist i flere end en henseende ville blive gavnligt for ovennævnte teater.

(Politivennen nr. 84, Løverdagen den 9de August 1817, s. 1406-1407)


Redacteurens Anmærkning

Klage over indretningen på Vesterbros teater også i artiklen "Theateret paa Vesterbro", Politivennen nr. 738, lørdag den 20. februar 1830, s. 120-123. Det første Morskabsteater (1802-1808) blev grundlagt på Vesterbrogade overfor Skydebanen af James Price (1761-1805) og blev kaldt Det danske National-Sommertheater. Det andet hed Hanne Kuhns Sommerteater (1812-1816), opkaldt efter Prices enke Hanne Tott, gift med Franz Joseph Kuhn. Vesterbro Morskabstheater var Pricernes tredje teater  med plads til omkring 700. Det lå på Vesterbrogade over for Skydebanen 1817-45.