09 juni 2015

Forslag til Bedste for Øjnene

Det er unægtelig en særdeles behagelig spadseretur for fodgængere at gå fra Øster- og Nørreport langs med broen og op ad Blegdamsvej, især da denne vej er mere landlig og enlig end de spadsereture som findes uden for Vesterport. Men når man vil gøre denne spadseretur især når vinden er lidt stærk som i denne tid, kan man ikke nyde denne fornøjelse uden at frygte at få øjnene fulde af kalkstøv som ryger fra de vogne som daglig tager denne tur fra Kalkbrænderiet. Det var derfor at ønske at de som lader kalk afhente fra kalkbrænderierne ville lade deres vogne forsyne med en pressening eller overdæksel. For derved ville såvel de som kører i åbne vogne som fodgængerne blive forskånet for at få urenlighed i øjnene og deres klæder ødelagt af den skadelige støv som altid, selv når vinden ikke er stærk, dog alligevel falder fra disse vogne

(Politivennen nr. 70, Løverdagen den 3die Maj 1817, s. 1093-1094)

Uden for Østerport. Omtrent en kilometer længere mod nord (der hvor den spadserende mand er på vej hen) lå kalkbrænderiet. Formentlig området hvor nu Dag Hammarskjölds Alle er nu, og længere ude Østerbrogade som det så ud 1840. Vejen er brolagt. Jeg ved ikke om den var det i 1817. (Før og Nu 1921).

Redacteurens Anmærkning

Kalkbrænderier var i 1731 blevet flyttet uden for voldene omtrent til det nuværende Nordhavn Station. Dette blev i 1770'erne suppleret af et nyt kalkbrænderi lidt længere mod nord.