09 juni 2015

Uorden af Confirmantere i Frideriksberg Allee

Mandag den 14. maj som var dagen efter konfirmationssøndag, gik anmelderen sammen med sin kone til Frederiksberg. I alleen mødte de en stor mængde konfirmander, efter udseende af begge etaters menigheder, der med en fæl støjen og usædvanlig hidsighed søgte efter at komme i håndgemæng med konfirmander af et andet sogn. Pigerne viste sig især ivrige i at ophidse drengene, hvoraf nogle endog prøvede at trække deres sabler. Anmelderen tog sig den frihed at erindre nogle af dem om det usømmelige i deres opførsel, straks efter en for dem så vigtig dag. Men han var næppe begyndt at tale før han blev omringet og truet med prygl. Og virkelig havde de nok efterkommet denne deres trussel, hvis ikke en god ven var kommet til og fået ham ud af trængslen, hvorpå de måtte søge retirade ind på et traktørsted. 

"På Frederiksberg Alle var en stor mængde konfirmander, der med en fæl støjen og usædvanlig hidsighed søgte efter at komme i håndgemæng med konfirmander af et andet sogn. Pigerne viste sig især ivrige i at ophidse drengene, hvoraf nogle endog prøvede at trække deres sabler." (Frederiksberg Alle i dag. Eget foto)

I en tid som nuværende hvor der med så prisværdig omhu sørges for ungdommens opdragelse og undervisning er det et sørgeligt syn at se sådanne beviser på umoral, og at bemærke hvor meget hurtigt gode formaninger slås i glemmebogen. Ønskeligt ville det derfor være om forældre eller hvem der er i disse sted ikke ville undlade at have et vågent øje med den ungdom der står under deres opsyn og formå dem til at vise anstændig og sømmelig opførsel når de er overladt til sig selv.

(Politivennen nr. 70, Løverdagen den 3die Maj 1817, s. 1088-1089)