01 august 2015

Et slemt Tilfælde paa Christianshavn

Da klokkernes klemten og brandtrommens slag sidste søndag den 27. december  tilkendegav at der var ildløs på Christianshavn, gik anmelderen i følgeskab med en god ven derud, da han havde bekendte som boede i nærheden af brandstedet. Hændelsen førte ham ind i en gård som stødte op til stedet hvor branden var brudt ud. Her var mange mennesker forsamlet for at se på branden uden at være brandkorpset i vejen. Anmelderen der ligesom flere andre ønskede at se indtil brandstedet gennem et plankeværks åbninger, havde det uheld da han nærmede sig samme at synke ned til knæene i en kule der var opfyldt med ekskrementer, især menneskelige, og som blot var tildækket med gammelt strøelse kastet ud fra en stald. 

Han har siden erfaret at fire foruden ham havde haft samme ubehagelige skæbne. Så ved at bekendtgøre dette tror han at burde råde enhver som har sådanne åbne kuler i sin gård at de bør lukke dem til med en lem der kan åbnes hver gang man vil fylde noget i eller rense hulerne. For sådanne åbne gruber som blot er dækket med løst halm, afgiver ikke alene og især om sommerenen ubehagelig og væmmelig lugt. Men de kunne være meget farlige både for børn ved højlys dag og for fremmede som i mørke nærmer sig samme for at søge nogen.

(Politivennen nr. 157, Løverdagen den 2den Januari 1819, s. 2541-2542)