06 august 2015

Litterair Uorden

(Indsendt).

Den organisation der på den senere tid har fundet sted for en stor del af vores handlende her i staden ved den højvis magistrats foranstaltning, kan ikke nok så meget berømmes, da den helt sikkert ved fornuftens og duelige bestyrere for eftertiden vil bevirke en god orden hvad angår deres handelsret. En lignende organisation kunne man ønske sig mellem boghandlerne og bogbinderne her i staden. Disse sidste har i den senere tid tiltaget sig mere end lovlig frihed til både at indbinde og lade indbinde bøger samt at udsælge alle slags skrifter, det være indbundne eller uindbundne. Ja endog fremstille disse til offentligt skue, det være deres eget forlag eller andres. Det strider imod den ret som henhører under den egentlige boghandel. Og derigennem bliver naturligvis den mindre formuende boghandler der må lade alt indbinde hos bogbinderne, undertrykt i sin næringsvej, fordi den kun tillader ham at sælge, men ikke at indbinde bøger. Det var derfor ønskeligt at bogbinderlavets hr. oldermand offentlig ville kundgøre hvor vidt denne deres ikke uindskrænkede handelsret kunne strække sig. I manglende tilfælde vil vedkommende indstille sagen for den høje magistrat der vist vil håndhæve den ret som tilkommer boghandlerne her i staden.

(Politivennen nr. 165, Løverdagen den 27de Februari 1819, s. 2661-2662)


"Bogbinderne her i staden har tiltaget sig mere end lovlig frihed til både at indbinde og lade indbinde bøger samt at udsælge alle slags skrifter, det være indbundne eller uindbundne, ja endogså at fremstille disse til offentligt skue," (Salmebøger fra slutningen af 1700-tallet der godt kunne se ud til at trænge til en tur forbi bogbinderen. Nationalmuseet. Eget foto).